Friday 11 February 2011

Нойр ба амралт

бичсэн: Хүслийнжигүүр төрөл: Мэдсэн мэдэрсэн
idiomatic-dormant